Oferujemy wsparcie naszych specjalistów na każdym etapie działań zmierzających do realizacji wymagań KRI czyli Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Wykonujemy w szczególności:

  • audyty wstępne oraz inwentaryzacje aktywów,
  • określenie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa informacji,
  • analizę ryzyka,
  • weryfikację istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa,
  • aktualizację istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa.

Nasi specjaliści z branży IT pomogą państwu również w dostosowaniu systemów teleinformatycznych  do wymagań KRI.

 


Zapraszamy do współpracy.