Nasz zespół doświadczonych inspektorów regularnie przeprowadza audyty, które dostarczają Administratorom Danych szczegółowych informacji o stopniu spełnienia wymagań prawnych w zakresie danych osobowych. Wykonujemy zarówno audyty wstępne pozwalające określić ogólną kondycję ochrony danych osobowych jak również szczegółowe, koncentrujące się na ściśle określonych zagadnieniach.

Dysponujemy specjalistami, którzy przeprowadzają audyty  ukierunkowane na systemy informatyczne i ich zabezpieczenia oraz audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Zapraszamy do współpracy.