Podmiotom, które planują samodzielnie nadzorować wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oferujemy przygotowanie niezbędnej dokumentacji, na którą składają się min.:

  • Polityka ochrony danych osobowych,
  • Regulamin ochrony danych osobowych,
  • wzory umów powierzenia i klauzul informacyjnych,
  • procedury,
  • analiza ryzyka,
  • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz kategorii czynności przetwarzania danych.

Tworzona dokumentacja jest w pełni dostosowana do Państwa wymogów i specyfiki funkcjonowania.


Zapraszamy do współpracy.