AMT to spółka młoda lecz napędza ją doświadczenie i zaangażowanie.

Spółka powstała na bazie wieloletnich doświadczeń głogowskich firm AKNET oraz NSI. Postanowiliśmy wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami jakie stawiają przed nami najnowsze regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

Nasze plany wybiegają jednak znacznie dalej. Chcielibyśmy w najbliższej przyszłości wspomóc Państwa również w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...). Zapisy przytoczonego rozporządzenia określają min. sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie doboru środków, metod i standardów wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i udoskonalania systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji zadań tego podmiotu.

 
Dokładamy wszelkich starań aby nasze relacje z Państwem wykraczały szeroko poza ramy określone w umowie o współpracy. Dlatego wspieramy ciekawe inicjatywy, których efekty będziemy publikować.
20200512_133703

Skontaktuj się z nami!

W przypadku zainteresowania ofertą naszej firmy
chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

ZOBACZ WIĘCEJ