W 2020 roku przeprowadziliśmy kolejne audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Nieustannie doskonalimy nasze umiejętności w tym zakresie aby zaoferować naszym klientom wysoką jakość usług w bardzo rozsądnej cenie.

Zapraszamy do współpracy.