Nasz zespół powiększył się o trzech specjalistów

Zespół naszych Inspektorów Ochrony Danych od początku był wspierany przez Informatyków z wieloletnim doświadczeniem. Ponieważ w wielu procesach niezbędna jest systematyczna pomoc specjalistów z dziedziny informatyki, zespół nasz powiększył się o kolejne 3 osoby z branży IT.
Proces zarządzania ryzykiem w odniesieniu do RODO czy KRI bazuje na zasobach informatycznych. Niemożliwe jest szacowanie zagrożeń w tych obszarach bez regularnego wsparcia ze strony informatyków mających wieloletnich doświadczenie w obsłudze systemów jednostek oświatowych i samorządowych.
Większość wytycznych do prawidłowego wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczy zasobów cyfrowych więc pragniemy poinformować Państwa, że nasza firma dysponuje profesjonalną wiedzą informatyczną niezbędną do wdrożenia i weryfikacji procedur opartych o systemy informatyczne i zagadnienia cyberbezpieczeństwa.