business hand typing on a laptop keyboard with Webinar homepage on the computer screen internet website web page concept.

Pomimo pandemii nieustannie szkolimy pracowników instytucji, które powierzyły nam funkcję Inspektora Ochrony Danych. Dzięki naszej aplikacji już 164 osoby uczestniczyły w 21 szkoleniach zorganizowanych na platformie szkoleniowej firmy AMT. Wygodnie, bezpiecznie i zgodnie z RODO nowi pracownicy naszych klientów odbyli pierwsze szkolenie z ochrony danych osobowych.