W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że nasi inspektorzy wykonywać będą swoje obowiązki przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej. W trosce o wspólne zdrowie ograniczamy wyjazdy inspektorów do niezbędnego minimum. Liczymy na Państwa zrozumienie.